Ακίνητα: Μόνο e-μεταβιβάσεις από αύριο – Τα 9 βήματα της ηλεκτρονικής διαδικασίας

Η έναρξη των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών μεταβιβάσεων συμπίπτει και με την αύξηση των αντικειμενικών τιμών από την 1η Ιανουαρίου του 2022, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει συμφόρηση στα συμβολαιογραφεία.


Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας my Property της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα πραγματοποιoύνται από αύριο 29 Ιουνίου οι μεταβιβάσεις ακινήτων. Χωρίς επίσκεψη στην Εφορία και μέσα σε μια μόνο ημέρα οι φορολογούμενοι θα κλείνουν τις υποθέσεις τους για τις οποίες σήμερα ταλαιπωρούνται ακόμα και για 60 ημέρες σύμφωνα με την imerisia.gr. Μέχρι το τέλος του έτους θα εφαρμοστεί και για τις υπόλοιπες δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου, δηλαδή τις δωρεές, τις γονικές παροχές και τις κληρονομιές.

Η έναρξη των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών μεταβιβάσεων συμπίπτει και με την αύξηση των αντικειμενικών τιμών από την 1η Ιανουαρίου του 2022 γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει συμφόρηση στα συμβολαιογραφεία. Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους οι μεταβιβάσεις θα πάρουν «φωτιά» στις περιοχές που οι αντικειμενικές τιμές θα τραβήξουν την ανηφόρα.

Κατά την ΑΑΔΕ, η διαδικασία διευκολύνει τους συναλλασσόμενους, καθώς η διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε 9 βήματα στο γραφείο του συμβολαιογράφου. Ωστόσο η Εφορία, εντός 60 ημερών μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία οι συναλλασσόμενοι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν εντός πέντε ημερών.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ η αγοραπωλησία ενός ακινήτου μπορεί να ολοκληρωθεί σε 9 ψηφιακά βήματα:

Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό αγοραστή και πωλητή
Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα αγοραστή και πωλητή στο myTaxisnet
Ο αγοραστής και ο πωλητής αποδέχονται τη δήλωση
Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται ο φόρος
Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης.
Ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking)
Το Taxis ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου
Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myProperty για συμβολαιογράφο και αγοραστή
Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στo myProperty

Πιο αναλυτικά, η ηλεκτρονική διαδικασία θα ξεκινά και θα ολοκληρώνεται στο γραφείο του συμβολαιογράφου, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε φορολογούμενος που προχωρά σε αγορά ακινήτου δεν θα χρειάζεται να επισκέπτεται την αρμόδια ΔΟΥ για να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς η δήλωση φόρου μεταβίβασης θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στο σύστημα TAXISnet, από τον συμβολαιογράφο, ενώ η διασταύρωση, ο έλεγχος και η επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων θα γίνονται αυτόματα από το σύστημα. Ειδικότερα:

  • Ο συμβολαιογράφος θα ετοιμάζει τον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης του ακινήτου όπου θα συγκεντρώνει σε ψηφιακή μορφή όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αγοραπωλησία ενός ακινήτου.
  • Στη συνέχεια θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) και θα υπολογίζει το φόρο όπως γίνεται μέχρι σήμερα, με τα φύλλα υπολογισμού ή το ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) του ακινήτου, όπου υπάρχει.
  • Η δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ αφού γίνει πρώτα αποδεκτή από τους συμβαλλόμενους (αγοραστές, πωλητές). Συγκεκριμένα η ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα της υποβληθείσας δήλωσης και των φύλλων υπολογισμού αξιών αυτής θα ανήκει αποκλειστικά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι θα αποδέχονται το περιεχόμενο της δήλωσης με την υποβολή της μέσω του TAXISNet. Σε περίπτωση απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας, την ευθύνη για την υποβολή του σχετικού αιτήματος στην Εφορία έχει αποκλειστικά ο αγοραστής.
  • Η διασταύρωση, ο έλεγχος και η επαλήθευση των στοιχείων που θα έχουν δηλωθεί θα γίνεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα.
  • Μετά τον έλεγχο θα βεβαιώνεται ο φόρος μεταβίβασης που προκύπτει (εάν προκύπτει φόρος) και θα εκδίδεται η Ταυτότητα Οφειλής για την καταβολή του.
  • Ο αγοραστής του ακινήτου θα πληρώνει εφάπαξ το φόρο μεταβίβασης είτε μέσω e-banking είτε μέσω του Taxisnet με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
  • Η εξόφληση του τυχόν βεβαιωθέντος φόρου θα εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.

Η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων για τις μεταβιβάσεις ακινήτων θα διευκολύνει επίσης τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις των φορολογικών αρχών για τον εντοπισμό περιπτώσεων φορολογουμένων, οι οποίοι:

  • δεν έχουν δηλώσει ακίνητα ή έχουν δηλώσει ανακριβώς τα στοιχεία προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων τους
  • έχουν αποφύγει να εμφανίσουν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος την αγορά ακινήτων προκειμένου να αποφύγουν τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματός τους με βάση τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και εν τέλει να αποκρύψουν εισοδήματα ή παρανόμως κτηθέντα χρηματικά ποσά, μέσω απαλλαγής από την υποχρέωση δικαιολόγησης των τεκμηρίων, αλλά και να αποφύγουν την υποχρέωση καταβολής σημαντικού ύψους φόρων εισοδήματος λόγω φορολόγησης με βάση τα τεκμήρια
  • έχουν αναγράψει ανακριβώς τα στοιχεία κατοικιών που αγόρασαν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για να μειώσουν τα ποσά των τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και των τεκμηρίων διαβίωσης και για να γλιτώσουν από την καταβολή μεγάλων ποσών φόρου βάσει τεκμηρίων.

ethnos/ photo eurokinissi

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί