Ξεκίνησε τη λειτουργία της η ενεργειακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κοινές αγορές φυσικού αερίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι από σήμερα δρομολογεί την πρώτη στο είδος της διαδικασία που θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές εταιρείες να καταχωρίσουν τις ανάγκες τους για αγορά αερίου μέσω του μηχανισμού «AggregateEU» και θα προετοιμάσει την από κοινού αγορά αερίου σε επίπεδο ΕΕ.

Η Επιτροπή τονίζει ότι η διαδικασία αυτή αποτελεί ορόσημο για την ΕΕ προκειμένου να προετοιμαστεί για τον επόμενο χειμώνα, μέσω της συντονισμένης και έγκαιρης επαναπλήρωσης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης αερίου, αξιοποιώντας τη συλλογική της ισχύ στην αγορά για να διαπραγματευθεί καλύτερες τιμές με διεθνείς προμηθευτές.

Οι εγγεγραμμένες εταιρείες έχουν προθεσμία μίας εβδομάδας, έως τις 2 Μαΐου, για να ανταποκριθούν σε αυτή την πρώτη πρόσκληση για συγκέντρωση της ζήτησης. Μετά την υποβολή των αιτημάτων από τις επιμέρους εταιρείες, θα συγκεντρωθούν οι ζητούμενες ποσότητες και θα πραγματοποιηθεί διαδικασία υποβολής προσφορών στην παγκόσμια αγορά.

Μόλις ο μηχανισμός AggregateEU αντιστοιχήσει τη συλλογική ευρωπαϊκή ζήτηση με τις προσφορές από διεθνείς προμηθευτές αερίου, οι συμμετέχουσες εταιρείες θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές σχετικά με τους συμβατικούς όρους για την αγορά και την παράδοση του αερίου. Οι πρώτες συμφωνίες αγοράς αναμένονται πριν από το καλοκαίρι.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν θα έχει κανέναν ρόλο στις διαπραγματεύσεις.

Περαιτέρω διαδικασίες υποβολής προσφορών θα διεξάγονται σε τακτική βάση, κάθε δύο μήνες για το επόμενο δωδεκάμηνο.

Η δυνατότητα των εταιρειών να εγγραφούν στον μηχανισμό AggregateEU παραμένει ανοικτή. Μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί 76 εταιρείες, ενώ άλλες βρίσκονται σε διαδικασία εγγραφής. Επιπλέον 11 εταιρείες είναι έτοιμες να παράσχουν υπηρεσίες κεντρικού αγοραστή ή αντιπροσώπου.

Τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να συμμετέχουν στη συγκέντρωση της ζήτησης για τουλάχιστον το 15 % των εθνικών τους στόχων αποθήκευσης αερίου, που αντιστοιχεί σε περίπου 13,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου ετησίως.

(ΑΠΕΜΠΕ – φωτο:unsplash)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί