“Τσουνάμι” προσφυγών στο ΕΔΔΑ κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού – Άλλες 712 ετοιμάζονται να υποβληθούν

Έχουν προηγηθεί εκατοντάδες προσφυγές με κατ’ αρχήν αίτημα λήψης προσωρινών μέτρων κατά της εφαρμογής του μέτρου.

Το “χαρτί” προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) χρησιμοποιούν όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι, που εμπίπτουν στο μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού.

Έχοντας εισπράξει αρνητικές αποφάσεις στα εγχώρια δικαστήρια σχετικά με την αντισυνταγματικότητα του μέτρου, στρέφονται στο ΕΔΔΑ για δικαίωση. Παρά το γεγονός πως οι μέχρι τώρα κρίσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου δείχνουν πως τα αιτήματα όσων αντιτίθενται στον υποχρεωτικό εμβολιασμό δεν γίνονται δεκτά, άλλοι 712 προσφεύγοντες έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να υποβάλουν προσφυγές στο Δικαστήριο για το ίδιο θέμα.

Αυτό περιγράφεται σε πρόσφατη απόφαση του ίδιου του ΕΔΔΑ, το οποίο σημειώνει πως «το Δικαστήριο τους ενημέρωσε για τις απαιτούμενες διατυπώσεις». Είχαν προηγηθεί προσφυγές 672 πυροσβεστών της Γαλλίας, αλλά και 30 υγειονομικών από την Ελλάδα για τη λήψη προσωρινών μέτρων κατά της εφαρμογής του υποχρεωτικού εμβολιασμού.

Και στις δύο περιπτώσεις, το ΕΔΔΑ είχε αποφανθεί αρνητικά, καθιστώντας σαφές ότι «εγκρίνει τέτοια αιτήματα (λήψης προσωρινών μέτρων) μόνο σε εξαιρετική βάση, εφόσον διαφορετικά οι προσφεύγοντες θα αντιμετώπιζαν πραγματικό κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης», καταδεικνύοντας όπως είχε γράψει και το dikastiko. gr πως η νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν φαίνεται ευνοϊκή για εκείνους που κινούνται νομικά ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Τι διευκρινίσεις ζητά το ΕΔΔΑ από την γαλλική κυβέρνηση

Με την πρόσφατη απόφασή του, όπως αναφέρεται στο www. echrcaselaw. com, το ΕΔΔΑ αναφέρεται σε μεμονωμένη προσφυγή ενός Γάλλου πυροσβέστη (ο οποίος συμπεριλαμβανόταν και στη μαζική προσφυγή των 672 πυροσβεστών που απορρίφθηκε), που καταγγέλλει ότι το επάγγελμά του υπόκειται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό βάσει νόμου και επίσης ότι η άρνησή του να εμβολιαστεί  κατά του Covid-19 οδήγησε, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2021, στην αναστολή της επαγγελματική του δραστηριότητας και τη συνολική διακοπή του μισθού του.

Θεωρεί σύμφωνα με την προσφυγή του πως το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού είναι αντίθετο στο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, στην απαγόρευση των διακρίσεων και στην προστασία της ιδιοκτησίας.

Προκειμένου να εξετάσει την προσφυγή το ΕΔΔΑ ζήτησε από τη γαλλική κυβέρνηση να υποβάλει τις παρατηρήσεις της σχετικά με το παραδεκτό και την ουσία του αιτήματος και ειδικότερα έθεσε τις ακόλουθες ερωτήσεις:

  1. Έχει εξαντλήσει ο προσφεύγων τα εσωτερικά ένδικα μέσα, όπως απαιτείται από το άρθρο 35 § 1 της Σύμβασης;
  2. Λόγω του υποχρεωτικού εμβολιασμού που επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, βάσει του νόμου αριθ. 2021-1040 της 5 Αυγούστου 2021 για τη διαχείριση της κρίσης υγείας, με βάση την επαγγελματική του δραστηριότητα, συνιστά παραβίαση του δικαιώματός του για σεβασμό της ιδιωτικής του ζωής κατά την έννοια του άρθρου 8 § 1 της Σύμβασης;
  3. Ο προσφεύγων υπήρξε θύμα, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του στη Σύμβαση, λόγω διακρίσεων σχετικά με το επάγγελμά του που παραβίαζει το άρθρο 14 της Σύμβασης σε συνδυασμό με το άρθρο 8 της Σύμβασης; Ειδικότερα, ο προσφεύγων υπέστη διαφορά μεταχείρισης στο ότι, σε αντίθεση με άλλους εργαζόμενους, ήταν υποχρεωμένος να εμβολιαστεί, και ότι η άρνησή του να το κάνει εντός της προθεσμίας φέρεται να οδήγησε στην αναστολή της επαγγελματικής του δραστηριότητας και στη διακοπή της αμοιβής του από τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 και μετά;
  4. Υπό τις συνθήκες της παρούσας υπόθεσης, ενόψει της φερόμενης αναστολής της πληρωμής του μισθού του προσφεύγοντος λόγω της άρνησής του να εμβολιαστεί, όπως επιβάλλεται από το νόμο αριθ. 2021-1040 της 5 Αυγούστου 2021, υπήρξε παραβίαση του δικαιώματός του στην απόλαυση των περιουσιών του εντός της έννοιας του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου;

(dikastiko. gr / photo: pexels)

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί