Το έργο που υλοποίησε στην Κύπρο η Space Hellas

space hellas
Την πρώτη εγκατάσταση Azure Stack στην Cyprus Trading Corporation Plc (CTC), ολοκλήρωσε η Space Hellas, Microsoft CSP Tier-1, πάροχος λύσεων Cloud της Microsoft στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη του Ομίλου CTC για ενοποίηση των Πληροφοριακών Υποδομών και αξιοποιώντας τεχνολογίες του Hybrid Cloud της Microsoft, η Space Hellas υλοποίησε μια υβριδική λύση Azure Stack χρησιμοποιώντας εξοπλισμό Cisco, με παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μετάβασης στο Hybrid Cloud και υπηρεσίες υποστήριξης, αξιοποιώντας εργαλεία όπως το Azure Lighthouse. Με τη λύση του Azure Stack η CTC Group κάνει ένα μεγάλο άλμα επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Με αυτό τον τρόπο διαχειρίζεται καλύτερα τις υποδομές της και τους εσωτερικούς πελάτες της πετυχαίνοντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Η CTC είναι ένας από τους ηγετικούς, διαφοροποιημένους και πλέον μεγαλύτερους εμπορικούς οργανισμούς στην Κύπρο, με κύκλο εργασιών πάνω από 300 εκατ. ευρώ, 1900 εργαζόμενους και με περισσότερες από 15 διαφορετικές εταιρείες.

Παράλληλα με το έργο του Azure Stack, η Space Hellas υλοποίησε και μια καινοτόμο λύση Billing βασισμένη σε Splunk (Premier Partner) για την ενοποιημένη παρακολούθηση και διαχείριση του κόστους των υπηρεσιών του Cloud (Azure, O365, Express Route), τόσο από το Enterprise Agreement που διαθέτει ο οργανισμός με βέλτιστη αξιοποίηση των πολιτικών στο Cloud για tagging, αλλά και από την ενσωμάτωση μετρικών και εξόδων από άλλες πηγές του ERP της εταιρείας, και τον επιμερισμό του κόστους αυτού σε όλες τις εταιρείες του ομίλου.

Σημειώνεται ότι η Space Hellas ανέλαβε επίσης και το έργο του Backup στο Cloud με λύση της Veritas Netbackup, της οποίας είναι Gold Partner.

photo vid screenshot