“Σπεύσατε” για αιτήσεις: Επιλογή υποψηφίων για τη θέση του νέου Ευρωπαίου Εισαγγελέα

Μέχρι 17 Οκτωβρίου η προθεσμία, όπως ανακοίνωσε ο Άρειος Πάγος. Ποια τα απαιτούμενα προσόντα.

Πρόσκληση δημοσιοποίησε ο Άρειος Πάγος για την πλήρωση της θέσης του νέου Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Μετά από σχετικό έγγραφο του υπουργού Δικαιοσύνης, Κ. Τσιάρα, προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου προχώρησε στη σχετική πρόσκληση.

«Προσκαλούμε τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα να υποβάλουν, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται σ’ αυτόν (άρθρο 4 Ν. 4786/2021), σε ηλεκτρονική ή και σε έντυπη μορφή: α) αίτηση, β) βιογραφικό σημείωμα και γ) φάκελο δικαιολογητικών (άρθρο 5 Ν. 4786/2021) στη Γραμματεία του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (Άρειος Πάγος, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121, Τ.Κ. 11522 Αθήνα, Γραφείο 402, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]), εντός της οριζόμενης από τον ίδιο νόμο προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, αρχομένης από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ήτοι έως και την 17-10-2022, προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής τους» αναφέρεται.

Και προστίθεται: «Προς τούτο, αναρτούμε την εν λόγω πρόσκληση στην ιστοσελίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (www.eisap.gr) και την αποστέλλουμε στους Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας για γνώση τους και προκειμένου να ενημερώσουν ά ει δυνατόν αυθημερόν τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς της Υπηρεσίας τους (είτε υπηρετούν σε αυτήν είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλες Υπηρεσίες), ενημερώνοντάς μας σχετικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]».

Η Εισαγγελία της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένα ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο να ερευνά, να διώκει και να παραπέμπει ενώπιον της δικαιοσύνης εγκλήματα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, όπως:

  • απάτη
  • διαφθορά
  • ξέπλυμα χρήματος
  • διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιουνίου 2021. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ, καθώς και οι αρμόδιες αρχές των 22 κρατών μελών που έχουν προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πρέπει να αναφέρουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάθε αξιόποινη συμπεριφορά που θίγει τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Είναι επίσης δυνατή η υποβολή καταγγελιών εκ μέρους πολιτών για εικαζόμενες περιπτώσεις απάτης και άλλων εγκλημάτων.

diakstiko/ pexels

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί