• Αρχική
 • Άρθρα
 • Άρθρα
 • Απάντηση Δημ. Αβραμόπουλου στην ερώτηση Δημ. Παπαδημούλη για την απόφαση της κυβέρνησης της Δανίας να εξορίσει στο νησί Lindholm αιτούντες άσυλο

Απάντηση Δημ. Αβραμόπουλου στην ερώτηση Δημ. Παπαδημούλη για την απόφαση της κυβέρνησης της Δανίας να εξορίσει στο νησί Lindholm αιτούντες άσυλο

Ακολουθεί πλήρες το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

DimitriosPapadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα:Η κυβέρνηση της Δανίας εξορίζει πρόσφυγες σε απομονωμένο νησί

Όπως ανακοίνωσε στις 4 Δεκεμβρίου 2018 ο Υπουργός Οικονομικών της Δανίας, Kristian Jensen, η κυβέρνηση της χώρας προτίθεται να εξορίσει στο νησί Lindholm αιτούντες άσυλο, το αίτημα των οποίων έχει απορριφθεί, καθώς και ξένους υπηκόους που δεν έχουν άδεια παραμονής.

Η απόφαση της δανικής κυβέρνησης γεννά έντονο προβληματισμό τόσο ως προς την ουσία της διασφάλισης, του σεβασμού και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και ως προς τις θεμελιώδεις πρακτικές υποδοχής των προσφύγων και μεταναστών, με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Υπενθυμίζεται ότι, το 2016, η κυβέρνηση της Δανίας είχε προχωρήσει στην ψήφιση ενός ιδιαίτερα αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου, που ενίσχυε τις πολιτικές διάκρισης κατά των προσφύγων και προέβλεπε την κατάσχεση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η Επιτροπή:

 1. Πώς αξιολογεί την απόφαση της κυβέρνησης της Δανίας να εξορίσει σε απομονωμένο νησί αιτούντες άσυλο και μετανάστες;
 2. Συμφωνεί ότι η απόφαση αυτή ενισχύει την πολιτική των διακρίσεων απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες;
 3. Γνωρίζει εάν αυτή η απόφαση είναι συμβατή με τις αρχές του διεθνούς δικαίου, του σεβασμού και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(5.2.2019)

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για το σχέδιο που ανακοίνωσε η δανική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει το νησί Lindholm για την κράτηση ορισμένων ομάδων παράτυπων μεταναστών, ιδίως εκείνων που έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα και δεν μπορούν να επιστραφούν.

Το δίκαιο της ΕΕ επιτρέπει στα κράτη μέλη να περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των παράτυπων μεταναστών με σκοπό την πρόληψη της διαφυγής τους και τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους προς την υποχρέωση επιστροφής. Εάν οι αρχές αποφασίσουν να θέσουν υπό κράτηση παράτυπους μετανάστες, η οδηγία περί επιστροφής ορίζει ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην ΕΕ μπορούν να κρατούνται μόνον ενόψει της απομάκρυνσής τους, ως μέτρο έσχατης ανάγκης, εάν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής τους ή εάν αποφεύγουν ή παρεμποδίζουν την προετοιμασία της επιστροφής ή τη διαδικασία απομάκρυνσης. Η διάρκεια της κράτησης περιορίζεται στο χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επιβολή της απομάκρυνσης και παύει να ισχύει εάν δεν υπάρχει προοπτική απομάκρυνσης ή δεν υφίστανται πλέον οι όροι κράτησης. Σε κάθε περίπτωση, η κράτηση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 6 μήνες, αλλά μπορεί να παραταθεί κατά 12 επιπλέον μήνες σε περίπτωση έλλειψης συνεργασίας ή καθυστέρησης απόκτησης ταξιδιωτικών εγγράφων.

Η ίδια οδηγία θεσπίζει κοινά πρότυπα σχετικά με τους όρους κράτησης, ιδίως ότι η κράτηση πρέπει, κατά κανόνα, να λαμβάνει χώρα σε ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης. Τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να καθορίζουν την τοποθεσία των εγκαταστάσεων και το καθεστώς που εφαρμόζεται σε αυτές· σέβονται, ωστόσο, τα θεμελιώδη δικαιώματα των ενδιαφερόμενων προσώπων, διασφαλίζοντας την ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείρισή τους, καθώς και την αρχή της αναλογικότητας. Υπάρχουν σχετικά πρότυπα μη δεσμευτικού δικαίου όσον αφορά την κράτηση μεταναστών.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τα μέτρα που λαμβάνει η δανική κυβέρνηση υπό το πρίσμα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και των κανόνων της οδηγίας περί επιστροφής.

photo:eurokinissi

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...