Βαθαίνει η κρίση στην Τουρκία: Γεγονός ο περιορισμός στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάζουμε συγκεκριμένα στα tourkikanea:

Επιβάλλεται υποχρέωση των εξαγωγέων να κρατάνε τα χρήματα στην Τουρκία

Σύμφωνα με την οδηγία που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, το τίμημα για τις εξαγωγές που κάνουν άτομα τα οποία είναι εγκατεστημένα στην Τουρκία, αμέσως μετά από την πληρωμή και δίχως καθυστέρηση θα μεταφέρεται στην τράπεζα που διαμεσολαβεί για την εξαγωγή.

H τροπολογία δημοσιεύτηκε με σκοπό την προστασία του τουρκικού νομίσματος που ρυθμίζει τους κανόνες ώστε το τίμημα των εξαγωγών να μεταφέρεται στην χώρα.

Το διάστημα εντός του οποίου το τίμημα θα πρέπει να μεταφέρεται στην Τουρκία δεν θα μπορεί να είναι πέραν των 180 ημερών από την μέρα που έγινε η εξαγωγή.

Σχετικά άρθρα:

loading...
Close Menu