Συζήτηση για τον Οργανισμό Eurojust, της ΕΕ

Συζήτηση και ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε, κατά τη τρέχουσα Σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) με την εφαρμογή νέων κανόνων.

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε επικαιροποιημένους κανόνες για την αποσαφήνιση του ρόλου της Eurojust και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, σύμφωνα με την έκθεση του Α. Φος (EPP).

Σημειώνεται ότι η Eurojust διευκολύνει τις διασυνοριακές έρευνες και διώξεις για σοβαρά εγκλήματα στην ΕΕ. Οι αλλαγές στη λειτουργία και τη δομή του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης, θα καταστήσουν την Eurojust αποτελεσματικότερη στην αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες λαμβάνουν επίσης υπόψη την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), η οποία αναμένεται να λειτουργήσει μεταξύ 2020-2021, καθώς και τους νέους κανόνες για την προστασία των δεδομένων για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Επιπλέον, με την αναθεώρηση των κανόνων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια θα συμμετέχουν στο μέλλον περισσότερο στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Eurojust.

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης Β. Γιουροβά σημείωσε ότι η Eurojust συμβάλλει ουσιαστικά στη δικαστική συνεργασία στην ΕΕ, καθώς βοηθά τα κράτη μέλη να καταπολεμούν το σοβαρό διασυνοριακό έγκλημα και να προστατεύουν τους ευρωπαίους πολίτες. Τα τελευταία χρόνια, η Eurojust ενίσχυσε περαιτέρω τον ρόλο της στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, της τρομοκρατίας και της εμπορίας ανθρώπων. Μόνο πέρυσι, η Eurojust υποστήριξε τα κράτη μέλη σε περισσότερες από 2.500 ποινικές υποθέσεις και οργάνωσε 200 κοινές ομάδες έρευνας. Η Eurojust υποστηρίζει επίσης την εκτέλεση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης καθώς και τη δικαστική συνεργασία με τρίτες χώρες.

Δεδομένου αυτού του μεταβαλλόμενου και όλο και πιο απαιτητικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος, η μεταρρύθμιση της Eurojust ήταν απαραίτητη.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει επιχειρησιακά κατάλληλη για το μέλλον. Η αναθεώρηση που πρόκειται να υιοθετήσετε θα διασφαλίσει, μεταξύ άλλων, ότι τα εθνικά μέλη της Eurojust θα μπορούν να εστιάσουν περισσότερο στο επιχειρησιακό σκέλος. Θα επιτρέψει επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα εθνικά κοινοβούλια να συμμετάσχουν περισσότερο στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Eurojust», πρόσθεσε η Γιουροβά.

Η Επίτροπος επισήμανε ωστόσο ότι η Επιτροπή λυπάται για το γεγονός ότι σε πολλά σημεία οι συννομοθέτες αποφάσισαν να παρεκκλίνουν από την προσέγγιση που συμφωνήθηκε στην κοινή δήλωση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και κατέθεσε σχετικά γραπτή δήλωση.

Ο εισηγητής της έκθεσης, A. Φος δήλωσε ότι με τη μεταρρύθμιση αυτή προσαρμόζουμε το νομικό πλαίσιο αυτής της ζωτικής σημασίας υπηρεσίας στις νέες προκλήσεις της κοινής μας πάλης κατά του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι η Eurojust μπορεί να συνεχίσει το εξαιρετικό της έργο υποστήριξης των εθνικών αρχών, διευκολύνοντας τις διασυνοριακές έρευνες και συντονίζοντας τις διώξεις.

Μετά την απαραίτητη επίσημη έγκριση του Συμβουλίου, ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ σε ένα έτος από τη δημοσίευσή του.

Σχετικά άρθρα:

loading...
Close Menu