Προειδοποιεί η Κομισιόν για τους δημοσιονομικούς κινδύνους που υπάρχουν στην Κύπρο

Σημαντική αύξηση των δημοσιονομικών κινδύνων λόγω της κρατικής παρέμβασης και της έκδοσης κυβερνητικών ομολόγων για τη μεταφορά του Συνεργατισμού στην Ελληνική Τράπεζα, διαβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

που συστήνει τη συνέχιση της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής ιδιαίτερα λόγω της αύξησης των καθοδικών κινδύνων.

«Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι παραμένουν καθοδικοί και έχουν αυξηθεί σημαντικά», σημειώνει η Κομισιόν στην έκθεση για τον μεταμνημονιακό έλεγχο.

Προσθέτει πως η πρόβλεψη για την Κύπρο υπόκειται σε αβεβαιότητες, κυρίως σε σχέση με τις εξελίξεις στον χρηματοοικονομικό τομέα, περιλαμβανομένου και του δημοσιονομικού αντίκτυπου της συναλλαγής που σχετίζεται με τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ)» και επαναλαμβάνει πως το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων κινδύνων παραμένει ένας δυνητικός κίνδυνος για την Κύπρο.

Η Κομισιόν σημειώνει την αξιοσημείωτη δημοσιονομική επίδοση της Κύπρου, η οποία το 2017 ξεπέρασε τις εκτιμήσεις κυρίως λόγω ενισχυμένων φορολογικών εσόδων.

Επισημαίνοντας πως μετά την παρέμβαση της κυβέρνησης για στήριξη της μεταφοράς της καλής ΣΚΤ στην Ελληνική και την έκδοση ομολόγων, το δημόσιο χρέος θα φτάσει στο 105,7% του ΑΕΠ στο τέλος του 2018, η Κομισιόν λόγω του μοναδικού χαρακτήρα της συναλλαγής και την εκτιμώμενη συνέχιση των πρωτογενών πλεονασμάτων, καθώς και της ευνοϊκής δυναμικής του δημοσίου χρέους λόγω ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος θα ακολουθήσει σταθερή πτωτική πορεία.

«Παρόλα αυτά, η συνέχιση της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής παραμένει αναγκαία, ιδιαίτερα ενόψει των αυξημένων καθοδικών κινδύνων».

Υπογραμμίζει πως είναι κρίσιμο τα προσωρινά έσοδα να μην δώσουν χώρο σε μόνιμες αυξήσεις δαπανών και να διασφαλίσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Καθοδική η πορεία του χρέους αλλά…

Στην ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους, η Κομισιόν σημειώνει μεν πως η πορεία είναι καθοδική, αλλά σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα «υπάρχουν αβεβαιότητες γύρω από την πώληση της ΣΚΤ και πιθανή αρνητική επίδραση στα επιτόκια και την ανάπτυξη του ΑΕΠ».

Το βασικό σενάριο προβλέπει την υποχώρηση του δημοσίου χρέους κάτω από το 100% του ΑΕΠ το 2019 και συνέχιση της πτωτικής πορείας για όλο τον ορίζοντα των προβλέψεων.

(philenews)

Σχετικά άρθρα:

loading...
Close Menu