• Αρχική
  • Άρθρα
  • Νέα δέσμη μέτρων για τους Ρομά και τις «εθνικές μειονότητες» επεξεργάζονται οι Βρυξέλλες

Νέα δέσμη μέτρων για τους Ρομά και τις «εθνικές μειονότητες» επεξεργάζονται οι Βρυξέλλες

Τη θέσπιση κοινών κανόνων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα όλων των εθνικών μειονοτήτων είναι νομικά κατοχυρωμένα και χαίρουν σεβασμού σε όλη την ΕΕ, ζητούν οι ευρωβουλευτές και προτείνουν την υιοθέτηση του κοινού ορισμού των μειονοτήτων που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

Σε μια μη νομοθετική έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα κατά πλειοψηφία στην τρέχουσα Σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, οι ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει οδηγία σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την πρόληψη των διακρίσεων κατά των μειονοτήτων.

Με το παρόν ψήφισμα, οι ευρωβουλευτές τονίζουν, μεταξύ άλλων, ότι οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εγγυώνται την ισότητα όσον αφορά τα πολιτιστικά, εκπαιδευτικά και γλωσσικά δικαιώματα στο 8% των πολιτών της ΕΕ που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες και καλούν τα κράτη – μέλη να θεσπίσουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι υπάρχουν περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα μέσα ενημέρωσης. Επισημαίνουν ακόμη την ανάγκη για ένα σύστημα προστασίας της ΕΕ για τις μειονότητες, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από μηχανισμό αξιολόγησης των πολιτικών.

Όσον αφορά τους Ρομά, το ψήφισμα αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες σχετικά με τον αριθμό των ανιθαγενών Ρομά στην Ευρώπη, που συχνά περιθωριοποιούνται. Κατά συνέπεια, το ΕΚ ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν τέλος στις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις, τέλος στη ανιθαγένεια και να εγγυηθούν ότι όλοι οι Ρομά απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματά τους.

Όπως δήλωσε ο εισηγητής Ζ. Νάγκι (EΛΚ), κύριος στόχος είναι να μειωθούν οι εκφράσεις μίσους και τα προβλήματα που προκύπτουν.

«Κάθε ευρωπαίος πολίτης θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα χωρίς φόβο στους δρόμους και τους δημόσιους χώρους. Θα θέλαμε να οικοδομήσουμε γέφυρες μεταξύ της πλειοψηφίας και των μειονοτικών πολιτισμών, ώστε να αποδεχτούν και να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον. Η ΕΕ πρέπει να σέβεται τη γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία της».