Η Ε.Ε. θωρακίζεται ενάντια στις φυσικές καταστροφές

Με 431 ψήφους υπέρ, 99 κατά και 97 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθετική πρόταση για την αναβάθμιση της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της ΕΕ (RescEU),

τα όρια της οποίας δοκιμάστηκαν από τις φυσικές καταστροφές το 2017, και στην οποία προβλέπονται καλύτερη και ταχύτερη ανταπόκριση στις καταστροφές, νέα αποθεματικά για την «RescEU» και προσθήκη πόρων και όχι αντικατάσταση των εθνικών υπηρεσιών.

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν από φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη το 2017. Οι πρόσφατοι τροπικοί κυκλώνες έπληξαν τις απόκεντρες, κυρίως, περιοχές της ΕΕ και τα υπερπόντια εδάφη της Καραϊβικής. Το 2017 σημειώθηκε επίσης μία σειρά καταστροφικών δασικών πυρκαγιών, με αποτέλεσμα να καούν πάνω από ένα εκατομμύριο εκτάρια δασών, από τα οποία τα μισά ήταν μόνο στην Πορτογαλία.

Στόχος της νομοθετικής πρότασης είναι να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στο να ανταποκρίνονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές μέσω της αποτελεσματικότερης κατανομής των περιουσιακών στοιχείων πολιτικής προστασίας. Θα δημιουργηθεί ένα αποθεματικό («RescEU») περιουσιακών στοιχείων όπως πυροσβεστικά αεροπλάνα, αντλίες μεγάλης χωρητικότητας, νοσοκομεία και ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η «RescEU» θα μπορεί να αγοράζει ή να μισθώνει δικό της εξοπλισμό, πέραν εκείνου που θα δανείζεται από τα κράτη μέλη. Θα προσφέρει επιπλέον βοήθεια στις περιπτώσεις που οι χώρες μόνες τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αντιμετώπιση των καταστροφών. Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να αντικαταστήσει τους εθνικούς πόρους και ευθύνες, υπογραμμίζουν οι ευρωβουλευτές.

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν επίσης τη δημιουργία ενός προγράμματος παρόμοιου με το Erasmus για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της πολιτικής προστασίας των κρατών μελών.

Μετά την υπερψήφιση της πρότασης το ΕΚ και το Συμβούλιο θα ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να φτάσουν σε συμφωνία.