Εβδομαδιαία ανασκόπηση του Χρηματιστηρίου

Με κέρδη 3,01% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στην τελευταία προεκλογική εβδομάδα, σε υψηλά 4,5 ετών, κλείνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τις 26 Φεβρουαρίου του 2015.

Η αγορά κινήθηκε ανοδικά, παρά την αποκοπή μερισμάτων από δεικτοβαρείς μετοχές ( Coca Cola, Motor Oil, OTE κ.ά).

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με άνοδο 3,90%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει υψηλά κέρδη 98,74%.

Το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής θα καθορίσει και την πορεία της αγοράς την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η αγορά θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία εάν η Ν.Δ σχηματίσει κυβέρνηση με 155 έδρες και πάνω, θα διορθώσει βραχυπρόθεσμα εάν οι έδρες είναι λιγότερες των 155 και φυσικά θα αλλάξει το θετικό κλίμα εάν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση.

Τεχνικά τα επίπεδα των 900 μονάδων αποτελούν αντίσταση στην ανοδική πορεία της αγοράς και υψηλότερα η ζώνη των 930-950 μονάδων, ενώ στηρίξεις υπάρχουν στις 850 και χαμηλότερα στις 820 μονάδες.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 894,66 μονάδες, έναντι 868,48 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 3,01%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει συνολικά κέρδη 45,88%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε με άνοδο 1,21%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με άνοδο 3,33%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής: βιομηχανικά προϊόντα: άνοδος 4,25%, εμπόριο: άνοδος 1,32%, κατασκευές και υλικά: άνοδος 5,45%, πετρέλαιο και αέριο: άνοδος 4,05%, προσωπικά και οικιακά προϊόντα: άνοδος 8,90%, πρώτες ύλες: πτώση 0,40%, ταξίδια: άνοδος 2,39%, τεχνολογία: άνοδος 0,27%, τηλεπικοινωνίες: πτώση 2,62%, τράπεζες: άνοδο 3,90%, τρόφιμα και ποτά: πτώση 6,40%, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: άνοδος 8,91% και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: άνοδος 6,95%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 319,941 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 63,988 εκατ. ευρώ, από 83,939 εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ

KΛΕΙΣΙΜΟ

5/7/2019 KΛΕΙΣΙΜΟ

28/6/2019 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 894,66 868,48 +3,01%

FTSE 25 2.251,42 2.224,50 +1,21%

FTSE MID CAP 1.371,60. 1.327,46 +3,33%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.833,68 2.718,20 +4,25%

ΕΜΠΟΡΙΟ 75,38 74,40 +1,32%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2.842,42 2.695,50 +5,45%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 5.671,84 5.450,89 +4,05%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 9.911,44 9.101,67 +8,90%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 5.066,89 5.086,99 -0,40%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.720,32 1.680,14 +2,39%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 989,76 987,13 +0,27%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3.484,75 3.578,34 -2,62%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 837,74 806,28 +3,90%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 12.108,65 12.936,41 -6,40%

ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 2.664,47 2.446,57 +8,91%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.175,44 1.099,02 +6,95%

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ

( σε εκατ. ευρώ)

Δευτέρα 1/7/2019 874,38 +0,68% 59,141

Τρίτη 2/7/2019 874,47 +0,01% 64,185

Τετάρτη 3/7/2019 891,31 +1,93% 108,441

Πέμπτη 4/7/2019 892,94 +0,18% 80,421

Παρασκευή 5/7/2019 894,66 +0,19% 97,753

(φώτο: Pexels)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...