• Αρχική
  • Άρθρα
  • Εκπαιδευτική συνεργασία μεταξύ ΕΜΠ και της κινεζικής ακαδημαϊκής κοινότητας

Εκπαιδευτική συνεργασία μεταξύ ΕΜΠ και της κινεζικής ακαδημαϊκής κοινότητας

Στη δημιουργία ενός κέντρου δικτύωσης,

μεταξύ της ελληνικής και κινεζικής ακαδημαϊκής κοινότητας και τη διαμόρφωση στρατηγικής ανάπτυξης συμπράξεων σε ερευνητικά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος προχώρησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μεγάλη κινεζική αντιπροσωπεία ακαδημαϊκών που βρέθηκαν στην Ελλάδα.

Στόχος της συμφωνίας είναι η δυνατότητα αξιοποίησης και από τις δύο πλευρές της πλούσιας ερευνητικής υποδομής των εμπλεκομένων Ιδρυμάτων, αλλά και η ενίσχυση της συνεργασίας του ερευνητικού προσωπικού αυτών μέσω ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων.

Η συνάντηση έγινε με την παρουσία της Zhang Qiyue, πρέσβειρας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, και του πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθηγητή Ιωάννη Γκόλια και συμμετείχαν το ΕΜΠ και 43 εκπαιδευτικά ιδρύματα, με 76 και πλέον καθηγητές/αντιπροσώπους τους, καθώς και εκπροσώπους της CEAIE (China Association for International Exchange).

Στη συνάντηση αυτή, το ΕΜΠ και η κινεζική αντιπροσωπεία, είχαν την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν τη δυνατότητα συνεργασίας τους σε πολλούς τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, της έρευνας και της καινοτομίας, επεκτείνοντας τις σχετικές δραστηριότητες που ήδη πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια μέσω σημαντικού αριθμού υπογεγραμμένων συμφώνων συνεργασίας του ΕΜΠ με Πανεπιστήμια της Κίνας.

«Η παρούσα στρατηγική σύμπραξη, ενδυναμώνει τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια του Ιδρύματος, και συγκεκριμένα, την επιστημονική διασύνδεση του ΕΜΠ με τα εκπαιδευτικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κίνας» δήλωσε ο πρύτανης του ΕΜΠ, καθ. Ιωάννης Γκόλιας, επισημαίνοντας, πως «τις δύο χώρες συνδέει αμοιβαίος σεβασμός για τη μακραίωνη ιστορία και τον πλούσιο πολιτισμό τους».

Από την πλευρά της η κ. Ζhang Qiyue επισήμανε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Κίνας και ένας από τους τομείς, στους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί με προτεραιότητα περισσότερο η συνεργασία αυτή είναι ο τομέας της εκπαίδευσης. Η σημερινή συνάντηση εργασίας μεταξύ του ΕΜΠ και της Κινεζικής αντιπροσωπείας Πανεπιστημίων συμβάλει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας καταγράφηκαν και από τις δύο πλευρές, σημαντικές θέσεις και προτάσεις σε πολλά επιστημονικά πεδία αμοιβαίου ενδιαφέροντος, και τέθηκαν οι βάσεις και το χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα των δύο πλευρών.

photo:pexels

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •