Αυτή είναι η νέα Κινεζική αναπτυξιακή στρατηγική

Το Πεκίνο θα βελτιώσει την διάθεση κρατικών κονδυλίων, μέσω της ίδρυσης ειδικών εταιριών,

οι οποίες θα ασχολούνται με τις κρατικές επενδύσεις και την υλοποίησή τους, σύμφωνα με το αρμόδιο κυβερνητικό όργανο.

Οι εταιρίες αυτές, θα ανήκουν αποκλειστικά στο δημόσιο και θα συγκροτηθούν είτε με την ανασυγκρότηση εταιριών που ήδη υπάρχουν, είτε με την ίδρυση νέων εταιριών, σύμφωνα με τις οδηγίες πιλοτικού προγράμματος εφαρμογής.

Οι εταιρίες κρατικών επενδύσεων θα υλοποιούν επενδύσεις που βρίσκονται στο πλαίσιο της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής της Κίνας, με στόχο την κλιμάκωση του βιομηχανικού ανταγωνισμού.

Παράλληλα, θα έχουν ως στόχο την βελτίωση των αποτελεσμάτων των επενδύσεων που υλοποιούνται, αλλά και της λειτουργικότητάς τους.

Σχετικά άρθρα:

loading...
Close Menu