• Αρχική
  • Άρθρα
  • Άρθρα
  • Απάντηση Κομισιόν σε Δημ. Παπαδημούλη, για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ

Απάντηση Κομισιόν σε Δημ. Παπαδημούλη, για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Σε πρόσφατη μελέτη του ΕΚ για λογαριασμό της Επιτροπής IMCO θίγεται το θέμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών εντός της Ε.Ε. κατά την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ). Σύμφωνα με τη μελέτη, η ανάπτυξη αλγορίθμων εκμάθησης μηχανής (machine-learning), με «πρώτη ύλη» τα προσωπικά δεδομένα, μπορεί να οδηγήσει σε μη ελέγξιμες αρνητικές επιπτώσεις, όπως η χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Με φόντο παραδείγματα όπως οι «σκανδαλώδεις πρακτικές» που ήρθαν στο φως μέσω των Cambridge Analytica (χειραγώγηση του αποτελέσματος των αμερικανικών εκλογών μέσω της υποκλοπής προσωπικών δεδομένων), ερωτάται η Επιτροπή:

1) Με ποιες ρυθμίσεις υποχρεούνται τα κράτη μέλη και η Ε.Ε., στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), να αντιμετωπίζουν πρακτικές όπως οι δημόσιες παρεμβάσεις, η στοχευμένη διαφήμιση, ή οι διακρίσεις στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών, όπως αυτές καταγράφονται στη μελέτη;

2) Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων για την ανάπτυξη εργαλείων ψηφιακής υποστήριξης των πολιτών;

3) Με ποια χρηματοδοτικά ή άλλα εργαλεία (όπως άλλες τεχνολογίες ΑΙ) θα ενισχύσει την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων απέναντι στα παραπάνω φαινόμενα, ενόψει της ολοκλήρωσης του χρηματοδοτικού προγράμματος «Rights, Equality, Citizenship 2014-2020»;

Απάντηση της κ. Jourováεξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(3.5.2019)

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες που ορίζονται στον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ). Κατά κανόνα, ο κανονισμός απαγορεύει την πλήρως αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, μεταξύ άλλων και την κατάρτιση προφίλ, η οποία έχει έννομα ή σημαντικά αποτελέσματα με παρόμοιο τρόπο, εκτός εάν προβλέπεται εξαίρεση. Ο κανονισμός κατοχυρώνει συγκεκριμένα δικαιώματα για τα υποκείμενα των δεδομένων, στα οποία συγκαταλέγεται το δικαίωμα ουσιαστικής πληροφόρησης όσον αφορά τη λογική της αυτοματοποιημένης απόφασης, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες για το υποκείμενο των δεδομένων.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, η Επιτροπή εξέδωσε δέσμη μέτρων για τις εκλογές, στην οποία πρότεινε την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και σε ιδρύματα που προβαίνουν εσκεμμένα σε παραβιάσεις της προστασίας των δεδομένων με σκοπό να επηρεάσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Στο πρόγραμμα εργασίας του για την περίοδο 2019-2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων τόνισε ότι θα εργαστεί για την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τη στόχευση των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, και πιθανότατα τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» δεν εντάσσονται ακόμα σχέδια για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων έναντι του προαναφερθέντος φαινομένου. Βάσει του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2019, μετά από την έκδοση της ανακοίνωσης για την τεχνητή νοημοσύνη τον Απρίλιο του 2018, θα δοθούν κονδύλια για τη στήριξη της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ευθύνη και τις νέες τεχνολογίες. Στις 8 Απριλίου 2018, η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, την οποία σύστησε η Επιτροπή, εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για την αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη και την ίδια ημέρα, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση για την «Οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη».

17-05-2019 Γραφείο Τύπου

photo:eurokinissi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...