Αλλαγές για Airbnb- Στόχος η αποφυγή των προστίμων της Ε.Ε.

Να ευθυγραμμιστεί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες δεσμεύτηκε η Airbnb, θέλοντας να αποφύγει κάθε περιπέτεια, η οποία θα μπορούσε να καταλήξει στην επιβολή προστίμου.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων υποσχέθηκε να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, όπως και επίσης να βελτιώσει τον τρόπο παρουσίασης των τιμών.

Η εταιρεία έχει προθεσμία έως τα τέλη του 2018 να υλοποιήσει τις επίμαχες αλλαγές, οι οποίες θα αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές γλωσσικές εκδόσεις.

Μεταξύ άλλων, έχει δεσμευτεί να εμφανίζει το συνολικό κόστος της κράτησης, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών τελών, όπως για παράδειγμα οι χρεώσεις για υπηρεσίες και καθαρισμό.

Επιπλέον, έχει υποσχεθεί να αναφέρει με σαφήνεια αν η προσφορά γίνεται από ιδιώτη ή επαγγελματία, καθώς οι κανόνες περί προστασίας των καταναλωτών διαφέρουν στις δύο περιπτώσεις.

Αλλαγές θα επέλθουν, όπως προαναφέρθηκε, και στους όρους παροχής υπηρεσιών:

— Θα είναι σαφές ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων έννομης προστασίας και, ιδίως, του δικαιώματός τους να ασκούν αγωγή κατά του παρόχου καταλύματος σε περίπτωση σωματικής βλάβης ή άλλων ζημιών

— Θα καθιστά σαφές στους καταναλωτές ότι έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά της Airbnb ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας διαμονής τους

— Θα πρέπει να ενημερώνει τους καταναλωτές όταν αποφασίζει να καταγγείλει μια σύμβαση ή να αφαιρέσει περιεχόμενο και θα προσφέρει στους καταναλωτές το δικαίωμα προσφυγής και αποζημίωσης, εφόσον κρίνεται σκόπιμο

Σημειώνεται τον Ιούλιο, η Κομισιόν έβγαλε «κίτρινη κάρτα» στην Airbnb, κάνοντας λόγο για «παραβίαση των καταναλωτικών κανόνων».

H Airbnb, όπως και οι υπόλοιπες πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων, έχουν κερδίσει σημαντικό μερίδιο αγοράς τα τελευταία χρόνια, χάρη στις ανταγωνιστικές τιμές. Ωστόσο, πληθαίνουν οι φωνές, οι οποίες εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη πρακτική οδηγεί σε αύξηση των τιμών στα ακίνητα, όπως και σε φαινόμενα ελλείψεων διαθέσιμων διαμερισμάτων.

Σχετικά άρθρα:

loading...
Close Menu