Η Τουρκία αναθεωρεί τον κανονισμό για τα αποθεματικά των τραπεζών

Οι τράπεζες θα τα εγγράφουν στο ενεργητικό του ισολογισμού τους.

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας αναθεωρεί τον κανονισμό για τα υποχρεωτικά αποθεματικά των τραπεζών και πλέον οι απαιτήσεις αποθεματικών θα εγγράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων, αντί στο παθητικό που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να ενισχύσει την δέσμη εργαλείων της μακροπροληπτικής πολιτικής της.

Σε ανακοίνωση της επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή είναι «σύμφωνη με τον κύριο στόχο, που είναι η σταθερότητα των τιμών και πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενίσχυσης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της «λιροποίησης» της τουρκικής οικονομίας» Tο κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει για χαρτοφυλακιο των εμπορικών δανείων του σε λίρες να έχει ένα υποχρεωτικό ύψος αποθεματικού, ενώ εξαιρούνται τα δάνεια των μικρομεσαίων εταιρειών, τα επαγγελματικά, τα αγροτικά, επενδυτικά και τα δάνεια που αφορούν εξαγωγική δραστηριότητα.

Τα εμπορικά δάνεια που παρατείνονται σε περιόδους τεσσάρων εβδομάδων από την 1η Απριλίου του 2022, θα υπόκεινται σε υποχρεωτικό αποθεματικό 10% της αξίας των δανείων κατά τις περιόδους τήρησης των τεσσάρων εβδομάδων, ανέφερε η τράπεζα.

photo pexels

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί