Ποια αυτοκίνητα απαλλάσσονται από τα τεκμήρια – Τι να προσέξω εάν αγόρασα ή πούλησα αυτοκίνητο το 2022

Με την λυπητερή των τεκμηρίων θα έρθουν σύντομα αντιμέτωποι εκατομμύρια φορολογούμενοι που θα υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για ετήσιο ραντεβού των φορολογούμενων με την εφορία, μιας και σύντομα θα κληθούν να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, για τον υπολογισμό του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος, οι φορολογούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον «βραχνά» των τεκμηρίων διαβίωσης που μεταξύ άλλων αφορούν και στα αυτοκίνητα.

Το τεκμήριο διαβίωσης (αντικειμενικές δαπάνες) για τα ΙΧ, το οποίο προσδιορίζεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και την παλαιότητα του αυτοκινήτου, υπολογίζεται ως εξής:

– Για αυτοκίνητα μέχρι και 1.200 κ.εκ. = 4.000 ευρώ.
– Για αυτοκίνητα άνω των 1.200 κ.ε. και μέχρι 2.000 κ.εκ., προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.
– Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.εκ. και μέχρι 3.000 κ.εκ., προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.
– Για αυτοκίνητα άνω των 3.000 κ.εκ., προστίθενται 1.200 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ο κυβισμός το αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (π.χ. 1.240 κ.εκ., 1.390 κ.εκ.) τότε γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα (δηλαδή μέχρι 50 κ.εκ. προς την αμέσως προηγούμενη και πάνω από 50 κ.εκ. προς την αμέσως επόμενη).

Επιπροσθέτως, για αυτοκίνητα ηλικίας από 5 έως 10 έτη γίνεται έκπτωση κατά 30% και για αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 10 ετών έκπτωση 50%.

Όσον αφορά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα – η ισχύς των οποίων μετράται αποκλειστικά σε KW – το τεκμήριο είναι 4.000 ευρώ ανεξαρτήτως ισχύος.

Παράδειγμα:

Για κάτοχο αυτοκινήτου 1.500 κ.εκ. του 2020 η ετήσια αντικειμενική δαπάνη είναι 5.800 ευρώ. Για αυτοκίνητο, ωστόσο, ίδιου κυβισμού το οποίο κατασκευάστηκε το 2017 (κλίμακα παλαιότητας από 5 έως 10 έτη) τότε o κάτοχος θα επωφεληθεί έκπτωσης 1.740 ευρώ (30% επί του τεκμηρίου) και επομένως το τεκμήριο θα μειωθεί στα 4.060 ευρώ. Σημειώνεται ότι αν η ηλικία του αυτοκινήτου ήταν άνω των 10 ετών (έκπτωση 50%) το τεκμήριο θα μειωνόταν στα 2.900 ευρώ.

Ποια αυτοκίνητα εξαιρούνται

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες οχημάτων που εξαιρούνται από τα τεκμήρια και κατά συνέπεια δεν επιβαρύνουν το εισόδημα του ιδιοκτήτη τους. Τα οχήματα αυτά είναι:

α) Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό και να φέρει ειδικές πινακίδες κυκλοφορίας

β) Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%). Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους,

γ) Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.

Επίσης, σε περίπτωση που το αυτοκίνητο αγοράστηκε ή πωλήθηκε κάποιον μήνα του 2022, όπως και τέθηκε σε ακινησία ή οδηγήθηκε σε κάποιο κέντρο ανακύκλωσης, τότε ο ιδιοκτήτης του πληρώνει τεκμήριο αντίστοιχο των μηνών που το είχε στην κατοχή του (π.χ. αν το τεκμήριο είναι 4.000 ευρώ και οι μήνες κατοχής μέσα στο προηγούμενο έτος 5, τότε υπολογίζεται ως εξής: 4.000 Χ 5/12= 1.667 ευρώ). Ολόκληρος μήνας λογίζεται αν το αυτοκίνητο το κατέχουμε περισσότερες από 15 ημέρες του υπολογιζόμενου μήνα.

carandmotor. gr/ scr

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί