Οι ισχυροί μαγνήτες που χρησιμοποιεί η Rolls-Royce (Βίντεο)