Όταν έχεις λεφτά αγοράζεις τέτοιες αμαξάρες (Βίντεο)

Όταν έχεις λεφτά αγοράζεις τις αμαξάρες που βλέπετε πιο κάτω.

Εσείς τα θέλετε αυτά τα ονειρεμένα αυτοκίνητα;