Ευαγγέλιο: Η συνοπτική εξιστόρηση μέρους των έργων και της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού

Κυριακή, 10 Σεπτέμβριος 2017 21:03

Στη Σύνοδο της  Λαοδικείας μεταξύ των ετών 343 και 381, ορίσθηκε ποια θα είναι η μορφή και τα κείμενα των τεσσάρων ευαγγελίων.

Αν λοιπόν κανείς σήμερα, ανοίξει να διαβάσει το ευαγγέλιο θα διαβάσει τα κείμενα που ορίσθηκαν τότε, το 381 μ.Χ. επί του αυτοκράτορος Θεοδοσίου, ως έγκυρα και αυθεντικά.

Με μια όμως  απλή και προσεκτική ανάγνωση  της Γραφής αντιλαμβάνεται κανείς πως τα τέσσερα ευαγγέλια έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

  • α) παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ τους, όχι μόνο όσον αφορά τα βασικά γεγονότα της ζωής του Χριστού (π.χ. τη γέννηση, τη βάπτιση, τη σταύρωση και την ανάσταση), που είναι και λογικό αλλά και στο ευρύτερο κείμενο που παραθέτονται τα λόγια του
  • β) η αφήγηση των έργων και της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού είναι πολύ συνοπτική
  • γ) παρά το μικρό εύρος των κειμένων καταφέρνουν τα ευαγγέλια στο σύνολό τους να μεταδώσουν την νοοτροπία και τα βασικά διδάγματα του Χριστού

 Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε μόνο με το πόσο συνοπτική είναι η αφήγηση των γεγονότων της ζωής του Χριστού, πράγμα που μπορούμε να το καταλάβουμε ως εξής:

 Γνωρίζουμε ότι οι Ιουδαίοι γιόρταζαν μία φορά κάθε χρόνο το πάσχα.  Διαβάζοντας το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο βλέπουμε ότι στο κεφάλαιο β΄ γίνεται αναφορά στο πάσχα των Ιουδαίων. 

Ιω. 2,12  Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καπερναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας.

Ιω. 2,13  καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς.

Η αμέσως επόμενη αναφορά στο πάσχα των Ιουδαίων συναντάται στο κεφάλαιο στ΄. 

 Ιω. 6,3   ἀνῆλθε δὲ εἰς τὸ ὄρος ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.

Ιω. 6,4   ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων.

 Ο Χριστός δίδαξε τρία χρόνια. Τα γεγονότα λοιπόν από το κεφάλαιο β΄ έως το κεφάλαιο στ΄ αντιστοιχούν σε ένα χρόνο της διδασκαλίας του Χριστού!

Ας δούμε λοιπόν σε ποια γεγονότα αναφέρεται ο ευαγγελιστής Ιωάννης σε αυτά τα κεφάλαια:

  • Ο Χριστός διώχνει τους εμπόρους από το ναό (β΄ 14 - β΄25)
  • Ο Χριστός συζητάει με τον Νικόδημο, διδάσκαλο του Ισραήλ (γ΄ 1 - γ΄21)
  • Ο Χριστός βαπτίζει με τους μαθητές του (γ΄22 - δ΄3)
  • Ο Χριστός και η Σαμαρείτιδα (δ΄4 - δ΄42)
  • Ο Χριστός θεραπεύει τον υιό του βασιλικού στην Γαλιλαία (δ΄43 - δ΄54) 
  • Ο Χριστός θεραπεύει τον παραλυτικό στη Βηθεσδά (ε΄1 - ε΄15)
  • Ο Χριστός διδάσκει και αντιμάχεται τους Ιουδαίους (ε΄16 - ε΄47)  

Αν εξαιρέσουμε την περίοδο που ο Χριστός και οι μαθητές του βάπτιζαν το λαό, που μπορεί να διήρκεσε κάποιες εβδομάδες, τα υπόλοιπα γεγονότα αντιστοιχούν σε μια ημέρα! Δηλαδή τα παραπάνω γεγονότα αντιστοιχούν σε λίγες μόλις εβδομάδες. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακολουθήστε τις παρακάτω εκπομπές του Δημοσθένη Λιακόπουλου:

 Ακούστε από το 35:00 και μετά ....

Ευαγγέλιο: Η συνοπτική εξιστόρηση μέρους των έργων και της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού.

 


http://www.diocesedebragancapa.org.br/novo/media/k2/items/cache/ca0d6da997c7f811cdca8d4563c6a22c_XL.jpg

 

 


      Στη Σύνοδο της  Λαοδικείας μεταξύ των ετών 343 και 381, ορίσθηκε ποια θα είναι η μορφή και τα κείμενα των τεσσάρων ευαγγελίων. Αν λοιπόν κανείς σήμερα ανοίξει να διαβάσει το ευαγγέλιο θα διαβάσει τα κείμενα που ορίσθηκαν τότε, το 381 μ.Χ. επί του αυτοκράτορος Θεοδοσίου, ως έγκυρα και αυθεντικά.


      Με μια όμως  απλή και προσεκτική ανάγνωση  της Γραφής αντιλαμβάνεται κανείς πως τα τέσσερα ευαγγέλια έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

                                α) παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ τους, όχι μόνο όσον αφορά τα βασικά γεγονότα της ζωής του Χριστού (π.χ. τη γέννηση, τη βάπτιση, τη σταύρωση και την ανάσταση), που είναι και λογικό αλλά και στο ευρύτερο κείμενο που παραθέτονται τα λόγια του

                                β) η αφήγηση των έργων και της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού είναι πολύ συνοπτική

                                γ) παρά το μικρό εύρος των κειμένων καταφέρνουν τα ευαγγέλια στο σύνολό τους να μεταδώσουν την νοοτροπία και τα βασικά διδάγματα του Χριστού

 


      Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε μόνο με το πόσο συνοπτική είναι η αφήγηση των γεγονότων της ζωής του Χριστού, πράγμα  που μπορούμε να το καταλάβουμε ως εξής:

 


      Γνωρίζουμε ότι οι Ιουδαίοι γιόρταζαν μία φορά κάθε χρόνο το πάσχα.  Διαβάζοντας το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο βλέπουμε ότι στο κεφάλαιο β΄ γίνεται αναφορά στο πάσχα των Ιουδαίων. 

Ιω. 2,12  Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καπερναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας.

 

Ιω. 2,13  καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς.


 

Η αμέσως επόμενη αναφορά στο πάσχα των Ιουδαίων συναντάται στο κεφάλαιο στ΄. 

 


Ιω. 6,3   ἀνῆλθε δὲ εἰς τὸ ὄρος ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.


Ιω. 6,4   ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων.

 

 

Ο Χριστός δίδαξε τρία χρόνια. Τα γεγονότα λοιπόν από το κεφάλαιο β΄ έως το κεφάλαιο στ΄ αντιστοιχούν σε ένα χρόνο της διδασκαλίας του Χριστού! Ας δούμε λοιπόν σε ποια γεγονότα αναφέρεται ο ευαγγελιστής Ιωάννης σε αυτά τα κεφάλαια.

 

 

 

Ο Χριστός διώχνει τους εμπόρους από το ναό (β΄ 14 - β΄25)
Ο Χριστός συζητάει με τον Νικόδημο, διδάσκαλο του Ισραήλ (γ΄ 1 - γ΄21)
Ο Χριστός βαπτίζει με τους μαθητές του (γ΄22 - δ΄3)
Ο Χριστός και η Σαμαρείτιδα (δ΄4 - δ΄42)
Ο Χριστός θεραπεύει τον υιό του βασιλικού στην Γαλιλαία (δ΄43 - δ΄54) 
Ο Χριστός θεραπεύει τον παραλυτικό στη Βηθεσδά (ε΄1 - ε΄15)
Ο Χριστός διδάσκει και αντιμάχεται τους Ιουδαίους (ε΄16 - ε΄47)   


Αν εξαιρέσουμε την περίοδο που ο Χριστός και οι μαθητές του βάπτιζαν το λαό, που μπορεί να διήρκεσε κάποιες εβδομάδες, τα υπόλοιπα γεγονότα αντιστοιχούν σε μια ημέρα! Δηλαδή τα παραπάνω γεγονότα αντιστοιχούν σε λίγες μόλις εβδομάδες. 


Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακολουθήστε τις παρακάτω εκπομπές του Δημοσθένη Λιακόπουλου:

 
Ακούστε από το 35:00 και μετά ....

Συμπέρασμα: Τι έλεγε ο Χριστός στους μαθητές του κατ' ιδίαν, στον καθένα ξεχωριστά ή Μόνος του στο πλήθος σε τόσες πόλεις που επισκέφθηκε; Και για ποια θέματα μιλούσε;  

Στα κείμενα του Ναγκ Χαμάντι ο Χριστός μιλάει για πράγματα που δεν γίνεται καν λόγος στα ευαγγέλια. Ποια είναι λοιπόν τα υπόλοιπα κείμενα των ευαγγελίων που εντέχνως απεκρύβησαν και κάηκαν από τα τσιράκια των αδελφοτήτων του σκότους; 

 + IC XC NIKA +

Ajax Dragonkiller 

 

 

Σχετική Ενημέρωση

loading...

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο!