Τοιχογραφία στο Άγιον Όρος χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο Βασιλιά των Ελλήνων

Τρίτη, 13 Μάρτιος 2018 09:24

Η τοιχογραφία είναι του 1568 και βρίσκεται στην Μονή Δοχειαρίου.

Η Μονή Δοχειαρίου βρίσκεται στο Άγιο Όρος και υπάρχει στον χώρο από τον 11ο αιώνα. Η τοιχογραφία στην μία πλευρά έχει γραμμένο πάνω της το εξής:
Βασιλεύς Ελλήνων Αλέξανδρο και από την άλλη πλευρά Βασιλεύς Ρωμαίων Αύγουστος.

Είναι ξεκάθαρο ότι το «Έλληνες» εδώ αναφέρεται στον λαό και όχι στο ειδωλολατρικό θρήσκευμα, εφόσον για τον Αύγουστο, που και αυτός ήταν ειδωλολάτρης, λέει «Βασιλεύς Ρωμαίων». Επίσης είναι ξεκάθαρο ότι ο Αλέξανδρος που απεικονίζεται εδώ δεν είναι ο άσημος βυζαντινός αυτοκράτορας με αυτό το όνομα (912-913), γιατί τότε θα έλεγε «Βασιλεύς Ρωμαίων», μια και οι Βυζαντινοί αποκαλούσαν τους εαυτούς τους Ρωμαίους λόγω της Νέας Ρώμης – Κωνσταντινούπολης, και οι αυτοκράτορες λέγονταν «Βασιλείς Ρωμαίων». Εξάλλου αυτός δεν θα είχε καμία θέση σε μια τέτοια τοιχογραφία.

Με πληροφορίες από το iellada

Σχετική Ενημέρωση

loading...

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο!