ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Το Φως των καλών έργων μας

Πολλοί έχουν κατά καιρούς θέσει το εξής ερώτημα: Σύμφωνα με…
Οι περισσότεροι την έχουν απλά ακουστά.

Αποκάλυψη Ιωάννη κεφ. 22ον

22.18 Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας…

Αποκάλυψη Ιωάννη κεφ. 21ον

22.18 Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας…

Αποκάλυψη Ιωάννη κεφ. 20ον

22.18 Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας…

Αποκάλυψη Ιωάννη κεφ. 19ον

22.18 Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας…

Αποκάλυψη Ιωάννη κεφ.18ον

(Αποκ.22, 18-19)

Αποκάλυψη Ιωάννη κεφ. 17ον

Αποκ. Κεφ. 22

Αποκάλυψη Ιωάννη κεφ.16ον

Αποκ. Κεφ. 22

Αποκάλυψη Ιωάννη κεφ. 15ον

Αποκ. Κεφ. 22

Αποκάλυψη Ιωάννη κεφ. 14ον

Αποκ. Κεφ. 22

Αποκάλυψη Ιωάννη κεφ. 13ον

Αποκ. Κεφ. 22

Αποκάλυψη Ιωάννη κεφ. 12ον

Αποκ. Κεφ. 22

Αποκάλυψη Ιωάννη κεφ. 11ον

Αποκ. Κεφ. 22

Αποκάλυψη Ιωάννη κεφ. 10ον

Αποκ. Κεφ. 22
Αποκ. Κεφ. 22

Κατά Λουκάν κεφ. 9 στιχ. 49-50

Κατα Λουκάν κεφ. 9 στιχ. 49-50

Αποκάλυψη Ιωάννη κεφ. 9ον (μέρος πρώτο)

18 Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας…

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο!